Burcu Yasemin Şeyben and Mehmet Özgür Bahçeci Presented at VI. International Cultural Research Symposium

Burcu Yasemin Şeyben ve Mehmet Özgür Bahçeci  VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: “Mekân ve Kültür 2011″de “Mahalle Hayalleri ve Temsilleri: Sahibinin Sesi’nde Mahallenin Toplum Hayaliyle İlişkisi” başlıklı bildirilerini sundular.

8-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen Mekân ve Kültür 2011 sempozyumunda Şeyben ve Bahçeci’nin sundukları bildirinin özeti aşağıda yer almaktadır:

Mahalle, Karagöz’den günümüze Türkiye’de, en çok tercih edilen oyun mekanlarından biri olmuştur.  Bu tercihin nedenlerini inceleyen Sevda Şener ve Yavuz Pekman gibi tiyatro araştımacılarına göre, toplum hayali ve toplumsal çatışmalar sadece bir mekan değil, sosyo-kültürel bir birim olarak mahalle üzerinden temsil edilegelmiştir. Mahallenin bu tür bir temsili, karakterler üzerinden her tür düşünsel argümanın kişileştirilmesini ve birlikte sunulmasını sağlamıştır. Bu yolla her tür düşünsel argümanın çatışması temsil edilebilirken, aynı zamanda kişileştirilen bu çatışmaların bir arada ve uyum içinde varolabildiği fantazisi mahallenin sunduğu birliktelik ve yakınlık üzerinden kurulmuştur. Dolayısıyla, bu tür bir kişileştirme ve mahalle tasavvuru üzerinden bütün toplumsal çatışmaların üstünü örten bir deneyim ortaklığı hayal etmek mümkün kılınır. Sevim Burak’ın Sahibinin Sesi oyunuysa toplumu mahalle üzerinden hayal etme durumunun kendisini sorunsallaştırarak, oyunun ana karakteri, Bilal, üzerinden bu hayalin nasıl kurgulandığını görünür kılar. Bu hayalin kurucularına ne tür bir güç bahşettiğini ve nasıl bir anlamlandırma imkanı sağladığını, Bilal’in ilişkileri ve toplumla ilişkilenme biçimi üzerinden yansıtan oyun, Türk Tiyatrosu-mahalle ilişkisini kavrama noktasında değerlenir. Bu çalışmanın hedefi, Sahibininin Sesi üzerinden, mahalle’nin sosyo-kültürel bir mekan olarak, toplum hayaliyle bağlantısının dinamiklerini ortaya koymaktır.

Sempozyum websitesi: http://semp2011.kulturad.org/index.php?turkce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s