Bilimsel ve Teknolojik İş Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı

Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Bu ağların/platformların;

  • Önerilen alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde, bilimsel ve teknolojik gelişim sağlamak üzere politikaların geliştirilmesi ve yol haritaları oluşturulması,
  • Ülkemizin uluslar arası alanda bilim ve teknolojide görünürlüğünün ve işbirliklerinin artırılması,
  • Ulusal ve uluslar arası bilgi birikimini paylaşarak verilen/alınan desteklerin doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması, var olan olanakların birleştirmesi, paylaşım için yeni mekanizmaların geliştirilmesi, ve dolaşımı arttırarak paylaşımın ve bilginin yayılmasının etkin hale getirilmesi,
  • Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturulmasının ve bunlardan alınacak destekler ile ilgili konuda ülkemizde ortak kullanılacak fiziksel altyapının oluşmasının ve gelişmesinin sağlanması; yetişmiş insan gücünün kritik kütle üzerine çıkması için gerekli eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi; birikmiş/birikecek bilimsel bilginin teknolojiye transferi için gerekli yönlendirmelerin ve somut eylemlerin yapılmasının sağlanması,
  • Kurulacak işbirlikleri ile ülkemizin uluslar arası rekabet gücünün artmasına katkı sağlanması konularında katkıda bulunmaları beklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu başvuru yapılabilir.

DESTEK SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

DESTEK MİKTARI

Destek üst limiti yıllık 250.000 TL’dir.

DESTEK TÜRÜ

Toplantı organizasyon, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

Proje önerileri TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir.

DEĞERLENDİRME SÜRESİ

Proje önerilerinin değerlendirme süresi yaklaşık 4 aydır.

Daha fazla bilgi için

 http://www.tubitak.gov.tr/sid/366/pid/364/index.htm

 tunga.yilmaz@bilgi.edu.tr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s