Ceren Mert’in Makaleleri

Medya ve İletişim Sistemleri araştırma görevlisi Ceren Mert’in geçtiğimiz akademik yıl içinde yayınlanan iki makalesi şöyle: 

“İstanbul’un Küresel Akışlar İçerisindeki Dijital Sesleri ve Mekânları” (“The Digital Voices and Spaces of Istanbul within the Global Flows”) published in Kültür Envanteri – İstanbul’da Eğlence Kitabı (Entertainment in Istanbul part of the Istanbul 2010 Capital of Culture Inventory series) (eds. Volkan Aytar &Kübra Parmaksızoğlu), April 2011, pp. 179-186

“İstanbul’da Bir Üçüncü Mekân Okuması: ‘Pozitif’ Titreşimler ve Babylon” (“A Reading of Thirdspace in Istanbul: ‘Pozitif’ Vibrations and Babylon”) in Idealkent: Kent Araştırmaları Dergisi (Idealkent: Journal of City Researches) no. 2, Dec. 2010, pp. 86-113

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s