Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu

Kültür Politikaları Lisans ve Yüksek Lisans Program Koordinatörü Doç. Dr. Serhan Ada ve Sanat Yönetimi Araştırma görevlileri Ezgi  Arıduru ve Ceylan Uşakierali ve ayrıca Gökçe Sanul editörlüğünde İstanbul Bilgi Üniversitesi  Yayınları’ndan çıkan Sivil Toplum Gözüyle  Türkiye Kültür Politikası Raporu kitabına, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) girişimi önderliğinde Türkiye’nin çok sayıda sivil kültür  aktörleri katkıda bulundu. Kitapta ayrıca  25-26 Mart 2011 tarihlerinde Üniversitemizde KPY tarafından gerçekleştirilen,  Alternatif Kültür Politikaları Raporu taslağının tartışıldığı toplantıya  katılan ulusal ve uluslararası kurumların yöneticilerinin kültür politikası ve bu çalışmaya ilişkin konuşmalarına da  yer veriliyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s