Esra Elmas’tan İletişimsel Demokrasi – Demokratik İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri araştırma görevlisi Esra Elmas’ın Dilek Kurban’la birlikte kaleme aldığı “İletişimsel Demokrasi – Demokratik İletişim Türkiye’de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler” başıklı medya raporu TESEV Demokratikleşme Programı çerçevesinde yayınlandı.

Liberal demokrasi kuramının,yasama, yürütme ve yargı dışında tüm bu erkleri toplum lehine denetleyen bir güç olarak tarif ettiği medya fikrine dayanan Dördüncü Kuvvet Medya Modeli, bugün meşruiyetini neredeyse yitirmiş görünüyor. Mevcut sahiplik yapıları ve siyasetle kurduğu ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, özellikle geniş kitlelere ulaşan yaygın medya, toplumların demokratikleşmesi bağlamında oldukça yetersiz bir profil sergiliyor. Öte yandan iletişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan yeni medya “gönderen” ve “alıcı” arasındaki ilişkiyi radikal şekilde değiştiriyor. Artık vatandaş haberi sadece tüketmiyor aynı zamanda haberin üretim sürecine de katkı sağlıyor. Vatandaş katılımı medyanın demokratikleşmesi açısından hayati bir öneme sahip. Fakat vatandaş katılımı tek başına sivil bir medyanın garantisi de değil. Her ülkenin siyasi ve kültürel tarihi bu bağlamda büyük bir önem taşıyor. TESEV’in Mayıs 2011’de çıkardığı ve Esra Elmas ile Dilek Kurban’ın yazarlığını yaptığı ‘İletişimsel Demokrasi Demokratik İletişim Türkiye’de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler’ ismini taşıyan projesi de bu tartışmaları Türkiye özelinde derinlemesine inceliyor. Rapor ilk bölümünde Türkiye’nin siyasal ve medya tarihini ele alırken ikinci bölümde ise ayrıntılıları ile medya alanını şekillendiren ve bu alana mühadalen eden mevcut yasal çerçeveye odaklanıyor. Raporun tamamına TESEV’in internet sitesinden erişilebilir. Raporu okumak için tıklayın.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s