Ayça İnce’nin Yayınlanan Çalışmaları

Kültür Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Ayça İnce’nin katkıda bulunduğu Cultural Policy and Management Yearbook 2010 yayınlandı. İnce’nin son dönemde yayınlanan diğer çalışmaları ise şöyle:

“Bir Eğlence Ve Tüketim Hattı: Asmalımescit, Tünel ; Galata”, İstanbul’da Eğlence ve Boş Zaman, derleyenler: Volkan Aytar ve Kübra Parmaksızoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ve TC Kültür Bakanlığı: Istanbul, 2010, ss169-174.

“Cultural Centres in Istanbul and Changing Cultural Policies in 2000’s”, Cultural Policy and Management Yearbook 2010, Istanbul Bilgi University Press, October 2010, pp.91-106.

“17th European Network of Cultural administration Training Centres Annual Conference, Cultural Policy Researchers Forum and Cultural Policy Research award” ( 21-24 October 2009, Barcelona), Cultural Policy and Management Yearbook 2009, Istanbul Bilgi University Press, November 2010, pp.197-201.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s