Yeşim Burul Seven’in “Auteur Cinema in Turkey” Başlıklı Kitap Bölümü “Cinema Turkey”de

Cinema Turkey: New Times, New Tendencies
Editörler: Gözde Onaran ve Fırat Yücel (Altyazı Proje Ofisi)
Cinema Turkey: New Times, New Tendencies Altyazı Aylık Sinema Dergisi bünyesinde kurulan Altyazı Proje Ofisi tarafından Ankara Sinema Derneği ile işbirliği içinde, Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla basıldı. Altyazı’nın editörü Fırat Yücel ve yayın kurulu üyesi Gözde Onaran tarafından derlenen ve yayına hazırlanan kitap 1990 sonrası Türkiye sinemasına tematik ve eleştirel bir bakış atıyor. Zeynep Dadak ve Övgü Gökçe gibi Altyazı yayın kurulu üyelerinin yanı sıra düzenli olarak dergiye katkıda bulunan Yeşim Burul Seven, Serazer Pekerman, Necati Sönmez ve Aslı Özgen Tuncer’in de katkıda bulunduğu kitapta ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Z. Tül Akbal Süalp’in de bir yazısı bulunmakta. Cinema Turkey: New Times, New Tendencies İngilizce olarak, Cannes ya da Berlin gibi önemli film festivallerinin katılımcılarını Türkiye sineması hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlandı.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s