Call for Papers: MeCCSA 2012 Conference

On January 11-13, 2012 the MeCCSA annual conference will be hosted by the Bedfordshire Institute for Media, Arts and Performance, University of Bedfordshire, Luton Campus Centre. The conference welcomes scholarly papers, presentations of practice, posters and panels across the full range of interests represented by MeCCSA and its networks and in particular those which address new media technologies, media policy, practice-led research and media pedagogy. Abstracts should be submitted for peer review via the website form by Friday 2nd September 2011. Proposers will be notified of proposal acceptance no later than 21st October 2011. For further infomation visit MeCCSA website or http://www.beds.ac.uk/meccsa.

Erkan Saka Presented @ “Ordering the Social – Producing Change” Workshop

An international workshop “Ordering the Social – Producing Change: New Ethnographies of Turkey in Transformation” was organized by the Department of Sociology at Boğazici University on May 24-25, 2011. Under the New Formations of Participation session Erkan Saka presented a paper titled “Introductory Ideas for an Ethnography of Emerging Cybersphere in Turkey”. For more information on the workshop program and to reed the abstracts visit: http://erkansaka.net/archives/10417

Call for Papers – 2012 Special Issues

International Journal of Media & Cultural Politics is seeking for papers for the 2012 Special Issue: Practices to evaluate and regulate the role of public broadcasters in the new media ecology. Submissions are due October 1, 2011. For detailed information visit: http://mcpjournal.uclm.es/mcpjournal/call_for_papers.html

Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, Volume 6, Issue 4 (December, 2012) is seeking for manuscript submission. This call for manuscrits invites empirical research and critical essays on Visual Environmental Communication. Priority is given to submissions that draw on and offer analysis of concrete visual representations rather than those with a more theoretical or interpretive focus. Manuscripts should be submitted by 30 November 2011. For detailed information visit: http://tandf.co.uk/journals/renc OR contact Anders Hansen at ash@le.ac.uk with questions.

Deniz Ünsal Derledi: İstanbul Kültür ve Sanat Sektörü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Nisan 2011 – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta olan bu kitapta, İstanbul kültür ve sanat sektörünün önde gelen kişi ve kurum sözcüleriyle yapılan söyleşiler derleniyor. Kitapta, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti süreci de çeşitli aktörler tarafından değerlendiriliyor. Gösteri sanatlarından geleneksel sanatlara, müzikten yayıncılığa birçok alan için kültür yönetimi ve politikalarını da tartışmaya açan kitap; yöneticilerin, uzmanların ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerine yer veriyor. Çalışmada sektörün önemli mekân ve kurumları hakkında çeşitli bilgiler verilirken, kitabın sonunda okuyuculara tüm bu mekân ve kurumların bir rehberi de sunuluyor.

Asu Aksoy’dan Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010

Asu Aksoy-Zeynep Enlil, Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2011 – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta olan bu kitapta, İstanbul gibi bir metropolün kültür yapılanması ilk defa bu derece kapsamlı bir şekilde incelenerek derleniyor. Kentin kültür yönetimi, altyapısı, aktörleri, yasal çerçevesi; Compendium sistemi içinde, bu konularda çeşitli kurumlar ve proje ekibi tarafından hazırlanmış raporlar, istatistikler ve karşılaştırmalı veriler ışığında derinlemesine analiz ediliyor. Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010, İstanbul’un kültür politikalarını yönlendiren siyasetçiler, yöneticiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları için temel bir kaynak oluşturuyor.

Serhan Ada’nın Editörlüğünü Yaptığı İstanbul’un Festivalleri Kitabı Yayınlandı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında Mayıs 2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılan bu kitap, festival olgusunu incelerken, kentin geniş katılımlı kültür ve sanat etkinliklerinin değerlendirmesini yapıyor. Hem İstanbul’un kamusal alanda birarada eğlenme kültürünü hem de sanat etkinliklerinin daha geniş bir kitleye yayılma yönünde gösterdiği çabayı inceleyen eser, bunların şehir ekonomisi açısından önemini de vurguluyor. Serhan Ada’nın derlediği kitap, İstanbul’da özel ve sivil girişimler tarafından düzenlenen festivaller kadar merkezi ve yerel yönetimler eliyle düzenlenen etkinlikleri de ele alarak; okura festivalleri siyasal ve ekonomik bağlamında değerlendirme ve sürdürülebilirliklerini sorgulama fırsatı sunuyor.

Akademik İşbirliği Çağrısı – İçerik Analizi Uygulamaları

Mimar Sinan G. S. Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Meral Yay ve Yrd. Doç Dr. Elif Özge Özdamar İçerik analizi ile ilgili araştırmalarda kullanılan istatisik yöntemlerini geliştirmek, ve “öngörülemeyen” bazı ilişki ve hipotezleri, matematiksel modeller kullanarak açığa çıkarabilmek amacıyla akademik işbirliği çağrısında bulunuyorlar. İçerik analizinin uygulandığı farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren akademisyenlerle işbirliği kurarak, bilimsel niteliği yüksek olan ortak yayınların ortaya çıkarılmasını hedefliyorlar. Bu konuya ilgilenen akademisyenler öneri, fikir ve bilgi alışverişi için Yrd Doç. Dr. Esra Arsan ile iletişime geçebilirler. earsan@bilgi.edu.tr